عکس نوشته فوت پدر و متن برای پدر از دست رفته و فوت شده ۹۶ و ۲۰۱۷

عکس نوشته فوت پدر و متن برای پدر از دست رفته و فوت شده ۹۶ و ۲۰۱۷

عکس فوت پدر,عکس نوشته فوت پدر,عکس نوشته پدر از دست رفته,عکس مرگ پدر

متن درباره فوت پدر

پدر
نیستی که ببینی هنوز فرزندان تو گاه و بیگاه با یاد شیرین سخنی های تو
ایام میگذرانند…
نیستی اما گونه های فرزندان تو هنوز عصرهای پنجشنبه نم آلود و غصه دار
است….

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس فوت پدر,عکس نوشته فوت پدر,عکس نوشته پدر از دست رفته,عکس مرگ پدر

متن فوت پدر

پدر خوبم
گرچه جسم تو در کنارم نیست اما
همواره یاد و خاطرات تو را گرامی میدارم
روحت شاد

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس فوت پدر,عکس نوشته فوت پدر,عکس نوشته پدر از دست رفته,عکس مرگ پدر

متن برای پدر از دست رفته

پـــــ مثــل پــــدر
همــانکـــه نبــودنـش مــرگــــ غــرورمــان
را رقـــم زده
وجـــای خـالـــی اش انـــدوه بـــار
بـــر ســـرمـان هــوار میـکــشد.
کـــاش مـــاهـــم پــــدر داشـتـیــم تــا
بــه جـای خـیــراتــ هـدیــه مـیـخـریـدیــم
و بـــه جــــای روزتـــ مـبـارکـــ پــــدر،
نـمـیـگـفـتـیــم : روحـــت شـــــــادپـــــــــــــــدر

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس فوت پدر,عکس نوشته فوت پدر,عکس نوشته پدر از دست رفته,عکس مرگ پدر

متن زیبا درباره پدر فوت شده

پدر تکیه گاهی ست
که بهشت زیر پایش نیست
اما همیشه
به جرم پدر بودن
بایدایستادگی کند
گاهی بعضی ها
عجیب بوی خدا میدهند
همانند پدرم

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس فوت پدر,عکس نوشته فوت پدر,عکس نوشته پدر از دست رفته,عکس مرگ پدر

متن برای پدر از دست رفته

وقتی پدر نیست انگار زندگی هم نیست آرامش هم نیست
وقتی پدر نیست انگار همه چیز عوض شده
وقتی پدر نیست انگار زندگی با هیچ چیزی شیرین نمیشه
وقتی پدر نیست انگار خنده ها از هزاران گریه تلخ تر میشه
کاش خدا یه فرصت دیگه بهم میداد تا با پدرم بودن را
بیشتر احساس میکردم

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس نوشته پدر فوت شده,عکس فوت پدر برای پروفایل,عکس با متن زیبا برای فوت پدر
عکس نوشته پدر فوت شده برای پروفایل با متن بابای خوبم تو نیستی که ببینی

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس نوشته پدر فوت شده,عکس فوت پدر برای پروفایل,عکس با متن زیبا برای فوت پدر
عکس فوت پدر با متن فقیر منم که ندارمت … پدر

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس نوشته پدر فوت شده,عکس فوت پدر برای پروفایل,عکس با متن زیبا برای فوت پدر
عکس پروفایل پدر فوت شده با متن پدرم سوگند به زیبایی چشمانت و به ریزش همیشگی اشکهایم …

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس نوشته پدر فوت شده,عکس فوت پدر برای پروفایل,عکس با متن زیبا برای فوت پدر
عکس پدر فوت شده با متن در سوگ پدر با زمینه خاکستری و غمناک

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس فوت پدر,عکس نوشته فوت پدر,عکس نوشته پدر از دست رفته,عکس مرگ پدر
عکس نوشته فوت پدر با متن ما هم پدر داریم فقط قلبش نمیزنه نفس نمیکشه دیگه هم پیشمون نیست

فوت پدر,درگذشت پدر,از دست دادن پدر,عکس گریه دار پدر,مرگ پدر

عکس نوشته فوت پدر و متن برای پدر از دست رفته و فوت شده ۹۶ و ۲۰۱۷