سخنان و جملات کوتاه دکتر شریعتی زیبا و آموزنده ۹۶ و ۲۰۱۷

سخنان و جملات کوتاه دکتر شریعتی زیبا و آموزنده ۹۶ و ۲۰۱۷

سخنان دکتر شریعتی,جملات کوتاه دکتر شریعتی,عکس دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

سخنان دکتر شریعتی درباره سکوت

بهترین مترجم کسی است که:
سکوت دیگران را ترجمه کند!
شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد…

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

جملات کوتاه دکتر شریعتی درباره حضرت فاطمه

فاطمه راه رفتن را درمبارزه آموخته است وسخن گفتن را درتبلیغ وکودکی را در مهد طوفان نهضت به سر آورده وجوانی را در کوره ی سیاست زمانش گداخته است.اویک زن مسلمان است؛ زنی که عفت اخلاقی؛ او را از مسؤولیت اجتماعی مبری نمی کند.

سخنان دکتر شریعتی,جملات کوتاه دکتر شریعتی,عکس دکتر شریعتی

سخنان دکتر علی شریعتی درباره آدمیت

انسان اگر انسان دیگری را بکشد، آدم می ماند، هر چند قاتل!؛ لیکن آدمی که در مقابل آدمی دیگر خم می شود، یا چاپلوسی می کند، دیگر آدم نیست.

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

جملات دکتر شریعتی درباره هدف

نداشتن هاست که به ما هدف می دهد.

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

سخنان دکتر شریعتی,جملات کوتاه دکتر شریعتی,عکس نوشته دکتر شریعتی

جملات عاشقانه دکتر شریعتی

دنیا را بد ساخته اند … کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد … کسی که تورا دوست دارد ، تو دوستش نمی داری … اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد … به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند … و این رنج است …

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

مناجات دکتر شریعتی

خدایا : در تمامی عمرم , به ابتذال لحظه ای گرفتارم مکن که به موجوداتی برخورم که در تمامی عمر , لحظه ای را در ترجیح عظمت , عصیان و رنج , بر خوشبختی , آرامش و لذت اندکی تردید کرده اند .

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

سخنان دکتر شریعتی,جملات کوتاه دکتر شریعتی,عکس نوشته دکتر شریعتی

جملات کوتاه دکتر شریعتی درباره مهربانی

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر روند , خطرناک تر می گردد . نمی توان بازگشت , اما لحظه ای باید درنگ کرد و شاید چند گامی به بیراهه رفت .

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

سخنان دکتر شریعتی درباره شرافت

شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه دار شد دیگر جبران پذیر نیست.

دکتر علی شریعتی,جملات عاشقانه دکتر شریعتی,سخنان دکتر شریعتی درباره عشق

سخنان و جملات کوتاه دکتر شریعتی زیبا و آموزنده ۹۶ و ۲۰۱۷